بخشنامه اشخاص مشمول صورتهای مالی حسابرسی شده

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین نامه

شرکت تعاونی چیست؟

  شرکت تعاونی چیست؟   اجتماع مستقل اشخاصی است که به منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود، از طریق اداره و نظارت دمکراتیک موسسه ای با مالکیت مشاع ، با یکدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند. پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، توجه‌ به‌ نهضت‌ تعاون‌ به‌ عنوان‌ سرمنشأمشارکت‌ مردم‌ در

نحوه دریافت مجوز تاسیس تعاونی

بعد از دریافت موافق اصولی صورتجلسات مجمع اساسنامه بابد به اداره تعاون تسلیم گردد مدت رسیدگی کارشناس نیز حد اکثر 5 روز میباشد ضمنا کلیه مراحل و تنظیم صورتجلسات باید همزمان در سامانه تشکیل تعاونی ثبت و تایید گردد بعد از دریافت مجوز تاسیس اقدامات لازم جهت ارسال به اداره ثبت شرکتها وفق قانون تجارت و بخش تعاون

نامه درخواست تشکیل تعاونی

برای ثبت تعاونی ایتدا تکمیل فرمهای تعاونی الزامی میباشد که بعد از ارائه آنها موافقت اصولی صورت میپذیرد فرم های مربوطه طبق آیین نامه ها بخش نامه تعاون می باشد شامل 10 صفحه می باشد که یکی از آنها نامه درخواست می باشد که اطلاعاتی از قبیل سرمایه ، طرح توجیهی ، سهامداران ، تعهد نامه ها و

معافیت مالیاتی تعاونی ها

ق.م. م 105 به استناد تبصره6 ماده کلیه شرکتهای تعاونی های متعارف مشمول تخفیف 25% از در آمد ابرازی خود می باشد در شرکتهای تعاونی کشت و صنعت و کشاورزی و دامداری 100 % معاف

مزیت شرکتهای تعاونی روستایی

ای نوع شرکتها در هر روستا فقط یکبار می تواند ثبت شود (انحصاری میباشد ) هر گونه فعالیت در زمینه پیشرفت و توسعه روستا انجام می پذیرد اخذ تسهیلات بانکی مناسب در اختیار گرفتن منابع طبیعی و ابخیز داری روستا فعالیت در امور گردشگری صنایع دستی ورزشی تولیدی پیمانکاری و .... استفاده بهینه از آب و خاک روستا معافیت مالیاتی توسعه

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی در هشتگرد و نظرآباد و طالقان

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی اساسنامه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل مدیرعامل آخرین آگهی تغییرات آخرین روزنامه تغییرات و روزنامه رسمی گواهی پلمپ دفاتر اظهارنامه پلمپ دفاتر گواهی کد اقتصادی گواهی عدم سوء پیشینه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم دو قطعه عکس 3*4 و ... جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید مشاوره رایگان 09126779458 02644238442 کیان