نحوه دریافت مجوز تاسیس تعاونی

بعد از دریافت موافق اصولی صورتجلسات مجمع اساسنامه بابد به اداره تعاون تسلیم گردد
مدت رسیدگی کارشناس نیز حد اکثر ۵ روز میباشد
ضمنا کلیه مراحل و تنظیم صورتجلسات باید همزمان در سامانه تشکیل تعاونی ثبت و تایید گردد
بعد از دریافت مجوز تاسیس
اقدامات لازم جهت ارسال به اداره ثبت شرکتها وفق قانون تجارت و بخش تعاون صورت می پذیرد
پس از ملاحضه پیشنویس آگهی
و تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی
اقدامات مقتضی جهت روزنامه رسمی صورت میپذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 19 =