روابط کار

شرکت کیان حساب ایرانیان جهت رفاه حال کارکنان مشمول قانون کار و کارفرمایان محترم انجام کلیه امور ذیل را به مجموعه خدمات خود افزوده است.

  1. تنظیم قرارداد بین کارگر و کارفرما
  2. تنظیم قرارداد های کاری
  3. پیگیری بازنشستگی پیش از موعد
  4. مشاغل سخت و زیان آور
  5. کلیه امور مرتبط به بیمه و  تأمین اجتماعی
  6. مشاوره روابط کار
  7. اخذ پروانه کار اتباع خارجی
  8. دریافت مطالبات کارگر اعم از حقوق و دستمزد ، عیدی و  پاداش ، سنوات و حق بیمه
  9. قبول دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما
  10. مشاوره حفاظت و بهداشت محیط کار