خدمات مالیاتی

مقوله ماليات، به موازات امور ديواني و محاسباتي، ‌از زمان پيدايش دولتها، سابقه تاريخي دارد.
امروزه، هيچ واحد اقتصادي و موسسۀ انتفاعي و حتي غيرانتفاعي وجود ندارد كه در امور روزمره با پرداخت ماليات و مسائل مالياتي سرو كار نداشته باشد.
امروزه با توجه به پیاده سازی سیستم های یکپارچه امور مالیاتی و هدفمند نمودن نظام مالیاتی نظیر اظهارنامه های فصلی ارزش افزوده و گزارشات فصلی خرید و فروش همچنین تسلیم لیست حقوق پرسنل و کلیه امور تامین اجتماعی ،  کارفرمایان و صاحبان مشاغل را وادار به حساس شدن  بر امور مالی  خود نموده است کمااینکه عدم رعایت قوانین مالیاتی  و بیمه ای جرائم و تبعات سنگینی برای صاحبان مشاغل دارد  بر همین اساس دانش حسابداري و به تبع آن مسئولان امور مالي موسسات، بعنوان ابزار و عوامل نگهداري و تعيين سود و زيان موسسات اقتصادي، بدون تجهيز به دانش مالياتي، قادر به محافظت حقوق كارفرمايان، در قبال اين شريك هميشه حاضر و آماده براي استيفاء حق خود (ماليات) نخواهد بود.
موضوع ماليات در كشورهاي پيشرفته صنعتي به اندازه‌اي حياتي و حائز اهميت و حساسيت است كه كارفرمايان،‌ به دانش مالياتي مسئولان مالي خود اكتفاء و اتكاء نكرده، و از خدمات تخصصي «حسابداران رسمي» و «مشاوران مالياتي مجرب»، در كنار كادر مالي سازمان خود، بهره‌گيري مي‌كنند.
این مجموعه با به کار گیری از  کارشناسان مالیاتی مجرب مسیر را برای کارفرمایان هموار نموده و امید است تا در این مسیر با ما همراه شوید.

آشنایی کلی با امور مالیاتی :

تعریف مالیات
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است.

خدمات مالیاتی و مشاوره

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی

ثبت نام ، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

دریافت گواهینامه ارزش افزوده

تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش)ماده 169 مکرر

تنظیم گزارش مالیات حقوق و دستمزد

انواع مالیاتها در ایران

۱- مالیاتهای مستقیم
اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :
۱ – مالیات سالانه املاک
۲ – مالیات بر ارث
۳ – حق تمبر
۴ – مالیات بر درآمد اتفاقی

ب: مالیات بر درآمد:
۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک
۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی
۳ – مالیات بر درآمد حقوق
۴ – مالیات بر درآمد مشاغل
۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ – مالیاتهای غیر مستقیم
مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات
۱ – حقوق گمرکی
۲ -سود بازرگانی
۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
۴ – ۱۵٪ حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش
۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی
۲ – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
۳ – مالیات نوشابه‌های غیر الکلی
۴ – مالیات فروش سیگار
۵ – مالیات اتومبیل
۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی
۷ – مالیات فروش خاویار
۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

10- مالیات بر ارزش افزوده
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی  و تشکیل پرونده  ارزش افزوده :

  • آگهی تاسیس و تغییرات بهمراه روزنامه رسمی
  • گواهی امضاء دارندگان حق امضاء
  • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
  • گواهی تاییدیه کد پستی آدرس محل فعالیت
  • سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت به نام شرکت
  • مرجع حساب بانکی
  • لیست سهامداران
  • مجوز فعالیت یا پروانه بهربرداری
  • اساسنامه
  • شرکتنامه و تقاضانامه