خدمات حسابداری

شرکت کیان حساب ایرانیان ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری شامل :

 • حسابداری شرکت های پیمانکاری ، تولیدی ، خدماتی موسسات و…
 • انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی
 • مدیریت مالی و مشاوره مالی ، مالیاتی و تأمین اجتماعی
 • تجزیه تحلیل صورت های مالی
 • اظهارنامه مالیات و ارزش افزوده
 • تحریر دفاتر قانونی
 • گزارشات فصلی خرید و فروش (ماده 169 ق .م.م)
 • اعزام حسابدار بصورت پاره وقت و تمام وقت
 • ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی و ارزش افزوده
 • مشاوره درخصوص روابط کاری بین کارگر و کارفرما
 • پیاده سازی سیستم های حسابداری
 • دفاع از اظهارنامه مالیاتی در اداره دارایی
 • پلمپ دفاتر قانونی