ثبت شرکت تعاونی

انواع شرکت تعاونی قابل ثبت: 

 1. تولیدی
 2. توزیعی
 3. خدماتی
 4. تولیدی توزیعی
 5. مسکن
 6. اعتبار
 7. مصرف
 8. تأمین نیاز

که جهت ثبت و توضیحات تکمیلی شرایط لازم و مدارک مورد نیاز  با ما تماس بگیرید .

شرایط لازم برای ثبت شرکت تعاونی :

تعداد نفرات حداقل 7 نفر باشد که شامل:

 • 3 نفر هیئت مدیره
 • 2 نفر علی البدل هیئت مدیره
 • 1 نفر بازرس اصلی
 • 1 نفر بازرس علی البدل

تأئیدیه واریز سرمایه : 35%

مدارک لازم :

 • موافقت نامه تشکیل تعاونی
 • مجوز تأسیس از اداره تعاون
 • 2 نسخه تقاضانامه
 • 2 نسخه شرکتنامه
 • 3 نسخه صورتجلسه منطبق با بخش تعاون
 • 4 نسخه اساسنامه

مدارک هویتی :

کپی شناسنامه برابر با اصل کلیه اعضاء اعم از مدیر عامل ، هیئت مدیره و بازرسان

کپی کارت ملی برابر با اصل کلیه اعضاء اعم از مدیر عامل ، هیئت مدیره و بازرسان

حداکثر مدت زمان لازم جهت ثبت  شرکت تعاونی یک ماه می باشد.

سایر هزینه های پستی ، ثبتی و روزنامه ای از جانب کارفرما پرداخت میشود.

* توجه*

کلیه امور ثبتی توسط این شرکت انجام می پذیرد و تنها حضور شما جهت امضاء و دریافت آگهی تأسیس از اداره ثبت اسناد و املاک لازم می باشد.