آموزش حسابداری

شرکت کیان حساب ایرانیان ارائه خدمات آموزشی حسابداری پیشرفته مخصوص کارشناسان حسابداری ، کارمندان ، فارغ التحصیلان ، دانشجویان رشته حسابداری می باشدکه شامل مواد آموزشی ذیل می باشد:

 • حسابداری پیمانکاری (دفاتر کارفرما و دفاتر پیمانکار)
 • حسابداری و محاسبه حقوق و دستمزد حین کار و پایان کار 
 • حسابداری ارزش افزوده و محاسبه پایان هر فصل
 • آموزش تنظیم و ارسال اظهارنامه ی مالیاتی
 • آموزش تنظیم و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده 
 • آموزش تنظیم و ارسال گزارشات فصلی
 • آموزش نحوه ی تسلیم لیست مالیات حقوق و دستمزد پرسنل
 • آموزش نرم افزار لیست بیمه
 • آموزش ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده های مالیاتی 
 • آموزش نرم افزار هلو
 • آموزش نرم افزار رافع
 • آموزش تخصصی نرم افزار های همکاران سیستم
 • آموزش تخصصی نرم افزار های سپیدار